Ngjarjet më interesante të 2012 në 4 minuta

Viti 2012 është pëshkruar në një video që zgjat vetëm 4 minuta, ku janë përfshirë pajme të shkurtëra me ngjarje të ndryshme që e përshkruan vitin 2012.